زیر سازه فلرهای دریایی فاز 19

شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 15:03

کارفرما :

NIOC = شرکت ملی نفت ایران (National Iranian Oil Company)

PPL = شرکت پترو پارس (PetroPars Limited)


محل پروژه:

ایران، خلیج فارس، منطقه تمبک

2761 N , 52.16 E


اقدامات انجام شده توسط مهندسین مشاور دریا بندر:

•   مطالعات طرح مفهومی و مقدماتی (Conceptual Design Studies)

•   مطالعات و طراحی مرحله اول ( Basic Design Studies)

•   طراحی و آماده سازی نقشه های اجرایی (Detail Design Preparation)

خواندن 194 دفعه
بازگشت به بالا