توسعه فعالیت های بخش ملی انجمن پیانک ایران در کمسیون دریایی-پیانک

سه شنبه, 01 تیر 1400 ساعت 12:03

 

 

مهندسان مشاور اقدام به ترجمه گزارشات ذیل نموده است:

 1) ترجمه گزارش (134 صفحه)

 

Ports on

 Greenfield Sites – Guidelines for Site Selection and Master Planning

MarCom WG Report N° 185-2019

 

2) ترجمه گزارش (230 صفحه)

 

Master Plan for the Development of Existing Ports

PIANC Report N° 158

 

3) ترجمه گزارش (167 صفحه)

 

Renewables and Energy Efficiency for Maritime Ports

PIANC Report N° 159

 

4) ترجمه گزارش (191 صفحه)

 

Values of Inland  Waterways

PIANC Report N° 139

 

5) ترجمه گزارش (148 صفحه)

Guidelines for managing the relationship between recreational navigation and commercial ports Report N° 147

خواندن 1761 دفعه
بازگشت به بالا