انجام مطالعات مفهومی و امکان سنجی و براورد هزینه راه اندازی بخش اسکله عمومی و صادراتی دریایی IRAN LNG

سه شنبه, 01 تیر 1400 ساعت 11:25

 

 

در این پروژه، این مهندسین مشاور مطالعات مفهومی، امکان سنجی، برآورد هزینه های مالی خدمات مهندسی، تامین تجهیزات و اجرایی مربوطه جهت تکمیل و راه اندازی بخش اسکله عمومی و احداث اسکله صادراتی دریایی و احداث تجهیزات لازم جهت صادرات گوگرد از اسکله عمومی پروژه مایع سازی گاز طبیعی ایران را بر عهده داشته است.

 

بازگشت به بالا