پروژه خدمات مشاوره انجام خدمات کنترل طرح جامع و مرور طراحی پایه و تفصیلی بندر و مشاوره نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بندر خدماتی و صادراتی تمبک

 

 

در این پروژه، این مهندسین مشاور بعنوان مشاور شرکت نفت و گاز پارس وظیفه کنترل طرح جامه و مرور مدارک و نقشه‌های پایه و تفصیلی تهیه شده توسط مشاور پیمانکار EPC را برای بندر خدماتی و صادراتی تمبک در ساحل شمال‌غربی خلیج‌فارس و در فاصله حدود 62 کیلومتری غرب فرودگاه بین­ المللی خلیج فارس (عسلویه) و در حدود 250 کیلومتری جنوب‌شرقی بندر بوشهر داشته است. در بخش دیگر قرارداد این مهندسین مشاور نظارت عالیه و نظارت کارگاهی مراحل ساخت بخش های مختلف بندر را عهده دار می باشد

.

  

بازگشت به بالا