لیست پروژه ها بر اساس کارفرما (10)

- انجام مطالعات توجیه فنی و اقـتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه مناطق ساحلی و احداث تأسیسات بندری و صنایع دریائی و فعالیـت‌های وابسته برای كارفرمایان مخـتلف.
- انجام مطالعات و خدمات مهندسی برای بهسازی و ترمیم موج‌شكن احداث شده مقابل تأسیسات رفاهی و مركز آموزشی بانك كشاورزی در بابلسـر. 
1 - بررسی و مطالعه برای تدوین و برنامه‌ریزی هماهنگ سرمایه گذاری جهت ایـجاد بندرگاه چند منظوره بخش صنایع دریائی پیكره 6 منطقه آزاد چابهار. 2 - بررسی و انجام مطالعات طرح جامع توسعه چند منـظوره نوار ساحلی منطقه ویژه اقـتصادی انـزلی. 3 - انجام مطالعات طرح جامع و تأسیسات…
1 - انجام مطالعات و طراحی مجتمع بندر صادراتی پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه. 2 – انجام مطالعات و طراحی مجتمع بندر خدماتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس. 3 – مطالعات اختصاصی و طراحی طرح اجرائی سه پست اسكله‌های ضربتی برای ترمینال صدور گوگرد در مجتمع بندرخدماتی. 4 – خدمات…
1 - طرح توسعه اسكله‌های شیلاتی و صید صنعتی بندر انزلی. 2 - طرح جامع عملیاتی صید ماهی كیلكا برای شیلات در دریای خـزر. 3 - انجام مطالعات و خدمات طرح احداث مجتمع بندری و شیلاتی امیرآباد. 4 - انجام مطالعات و خدمات طرح احداث تأسیسات اختـصاصی شیلات در بابلسر…
1 - طرح بازسازی تأسیسات بالا آورنده شناور (سرسره) در كارخانجات كشتی‌سازی خلیج فارس. 2 - به عنوان عضو ستاد صنایع دریائی مشاركت در بررسی‌های ستاد مذكور در ارتـباط با برنامه ریزی‌ها،‌ عملیات اجرائی و فعالیـت‌های این صنعت. 3 - انجام مطالعات توجیه فـنی و اقـتصادی برای شركت صنایـع دریائی…
1 - طرح احداث ترمینال مسافری شركت كشـتیرانی والفجر 8 در بوشهر. 2 - طرح احداث ترمینال مسافری شركت والفجر 8 در بندرعباس. 3 - طرح جامع مجتمع تعمیركشـتی و پشتیـبانی لجستیكی ناوگان در بندرعباس. 
1 - طرح جامع حفاظت ساحل دریای خزر و بررسی رژیم هیدرولیكی و هیدرودینامیكی دریا. 2 - طرح موج شكن‌های ساحلی در بندر تركمن. 3 - طرح موج شكن‌های ساحلی در سه منطقه تنكابن (اسلام شهر، ساحل طلائی و شهرك فرهنگیان). 4 - طرح موج‌شكن ساحلی مجاور رودخانه بابلسر جهت…
وزارت راه و ترابری: الف) سازمان بنادر و كشـتیرانـــی: 1 - انجام مطالعات و خدمات مهندسی برای طراحی و اجرای مجتمع بندری شهید رجائی بندرعباس در چهارچوب همكاری با NEDECO هلنـد (بزرگترین بندر کشور و بندر اصلی طرح کریدور شمال جنوب NOSTRAC در طرح مشاور انگلیسی Sir Alexander Gib). 2…
1 - طرح تـثبـیت ساحل رودخانه سفیدرود در رودبار. 2 - طرح احداث دیوارهای حفاظتی در مقابل رانش زمین مقابل باغ تحقیقاتی زیتون در رودبار. 3 - طرح جامع ترمینال‌های ورزش‌های آبی و تأسیسات توریستی در استان گیلان و طراحی یك واحد نمونه در مجاور هتل سپـید كنار. 4 -…