ارسال رزومه

در صورت تمایل به همکاری با شرکت دریا بندر لطفا با تکمیل فرم زیر رزومه خود را به برای ما ارسال نمایید .
ورودی نامعتبر است
لطفا نام خود را به صورت صحیح وارد کنید!
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
----- تحصیلات --------------------------------------------------
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
----- مهارتهای نرم افزاری ---------------------------------------------
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
----- سایر موارد ---------------------------------------------
لطفا متن پیام خود را وارد کنید!
لیست سوابق کاری خود را به همراه لیست سایر مدارک، تجربیات و مهارتها در داخل یک فایل Word یا Excel آماده نمایید ، سپس یک نسخه PDF نیز از آن تهیه کنید و توسط 2 فیلد زیر آنها را بارگزاری نمایید.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است