بندر صیادی راس میدانی

شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 15:00

کارفرما :

IFC = شرکت شیلات ایران (Iranian Fisheries Company)


محل پروژه:

ایران، دریای عمان - دماغه راس میدانی

25.40 N , 59.16 E


اقدامات انجام شده توسط مهندسین مشاور دریا بندر:

•   مطالعات اولیه و مکان یابی پروژه (Site Selection & Surveys)

•   مطالعات طرح جامع ( Masterplan Studies)

•   مطالعات طرح مفهومی و مقدماتی (Conceptual Design Studies)

•   مطالعات و طراحی مرحله اول ( Basic Design Studies)

خواندن 203 دفعه
بازگشت به بالا