وزارت نــفت

1 - انجام مطالعات و طراحی مجتمع بندر صادراتی پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه.

2 – انجام مطالعات و طراحی مجتمع بندر خدماتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.

3 – مطالعات اختصاصی و طراحی طرح اجرائی سه پست اسكله‌های ضربتی برای ترمینال صدور گوگرد در مجتمع بندرخدماتی.

4 – خدمات مدیریت پروژه (Management Consultancy) و پـیگیری و هماهنگی فعالیت‌های بندر صادرات پتروشیمی با واحدهای پتروشیمی مستقر درمنطقه.

5 - كنـترل طراحی و بررسی طرح‌های تهیه شده توسط پـیمانكاران طرح و ساخت (EPC)‌ وزارت نفت و رسیدگی به ادعاهای (Claims ) این پـیمانكاران.

6 - انجام مناقصه بین‌المللی تداركات (Procurement) برای خرید تجهیزات تخصصی و مدیریت پروژه.

7 - طراحی سكوی آبگیر واحد اتان و حوضچه آرامش برای شركت ملی صنایع پتروشیمی.

8 - انجام مطالعات تخصصی شبـیه‌سازی (Simulation) نرم‌افزاری مرتبط با حمل و نـقل برای بندر پتروشیمی پارس جهت تعیـین میزان انـتقال اسكله‌ها (Berth Occupancy).

9 - انجام مطالعات تخصصی و مدلسازی حمل و نـقل برای ترمینال كانـتینری با استفاده از تجهیزات مالتی – تریلرو كشنده‌های خاص.

بازگشت به بالا