وزارت جهـاد سازندگـــی

1 - طرح توسعه اسكله‌های شیلاتی و صید صنعتی بندر انزلی.

2 - طرح جامع عملیاتی صید ماهی كیلكا برای شیلات در دریای خـزر.

3 - انجام مطالعات و خدمات طرح احداث مجتمع بندری و شیلاتی امیرآباد.

4 - انجام مطالعات و خدمات طرح احداث تأسیسات اختـصاصی شیلات در بابلسر و نوشهر.

5 - مطالعات مربوط به احیاء و نوسازی مجتمع شیلاتی آشوراده.

6 - انجام مطالعات و طرح بهسازی MARINA خزرشهر جهت بهره‌برداری شیلاتی.

7 - انجام مطالعات و خدمات طرح احداث بنادر شیلاتی در طالش و رودسـر.

8 - تهیه طرح حفاظت ساحلی مقابل صیدگاه امیرآباد برای اداره كل شیلات مازندران.

9 - انجام مطالعات و تهیه طرح پل قرنـقو در آذربایـجان شرقی برای معاونت صنایع و راه روستائی.

10 - انجام مطالعات و تهیه طرح اجرایی پل كانی‌گوزله در آذربایجان غربی برای معاونت صنایع و راه روستائی.

11 - انجام مطالعات و تهیه طرح پل هلسم در استان ایلام برای معاونت صنایع وراه روستائی.

12 - انجام مطالعات و تهیه طرح اجرائی پل جزیره شیف در استان بوشهر برای معاونت فوق‌الذكر.

13 - انجام مطالعات و تهیه طرح‌های مقدماتی و اجرائی برای اسكله شناور خورهای تـنگ و آزینی در حدفاصل جاسك تا كنارك در دریای عمان.

14 - انجام مطالعات و تهیه طرح‌های مقدماتی و اجرایی برای اسكله‌های نوع شناور و ثابت در خور آذینی.

15 - انجام مطالعات تخصصی برای تهیه نقشه‌های لایروبی خور‌ تنگ با مرفولوژی خاص دینامیكی. 

بازگشت به بالا