وزارت نیـرو (‌با همكاری مشاور رستـاب)

1 - طرح جامع حفاظت ساحل دریای خزر و بررسی رژیم هیدرولیكی و هیدرودینامیكی دریا.

2 - طرح موج شكن‌های ساحلی در بندر تركمن.

3 - طرح موج شكن‌های ساحلی در سه منطقه تنكابن (اسلام شهر، ساحل طلائی و شهرك فرهنگیان).

4 - طرح موج‌شكن ساحلی مجاور رودخانه بابلسر جهت حفاظت پلاژهای موجود.

5 - طرح حفاظتی ساحل در عباس آباد و ده نو.

6 - مطالعه اختصاصی مسیر دریائی لوله تامین كنـنده آب جزیره قشم ازگذرگاه پل لافت كهنه. 

بازگشت به بالا