وزارت راه وترابری

وزارت راه و ترابری:

الف) سازمان بنادر و كشـتیرانـــی:

1 - انجام مطالعات و خدمات مهندسی برای طراحی و اجرای مجتمع بندری شهید رجائی بندرعباس در چهارچوب همكاری با NEDECO هلنـد (بزرگترین بندر کشور و بندر اصلی طرح کریدور شمال جنوب NOSTRAC در طرح مشاور انگلیسی Sir Alexander Gib).

2 - طرح جامع مجتمع بندر تجارتی چابهار كه قرارداد دریابندر با سازمان بنادر بعداً به هیئت سه نـفری انـتـقال یافت (بندر اصلی شرق و نزدیکترین بندر کشور به اقیانوس که مقرر است ابر بندر Mega Port گردد).

3 - مطالعات هیدرودینامیك و اختصاصی طرح موج‌شكن بزرگ چابهار.

4 - طرح كلان احداث سیزده بندر كوچك مختلف در نوار ساحلی جنوب شامل سه منطقه شمال خلیج فارس، دهانه هرمز و سواحل دریای عمان با همكاری مهندسین مشاور هلندی NEDECO.

5 - مطالعات و خدمات مربوط به احداث بنادر شیلاتی مادر، در جنوب كشور (اروند كنار، جاسك و كنارك) با همكاری ندكو NEDECO هلنـد.

6 - طرح های مقدماتی و اجرائی مجتمع بندری چابهار و شهید بهشـتی و شهید كلانـتری در چابهار.

7 - طرح تكمیل ایستگاه رادیوئی (ساحل به كشتی) بندر شهید بهشتی.

8 - طرح ایـجاد مناطق آزاد (‌صنعتی، تجاری) در بنادر كشور با همكاری NEDECO هلند.

9 - مطالعات اختصاصی جهت سیاست گزاری مربوط به ارزیابی عملكرد مناطق آزاد تجاری صنعتی در نقاط مختلف دنیا (سنگاپور، هنگ كنگ، هامبورگ و غیره) با همكاری NEDECO هلند.

10 - انجام مطالعات و خدمات مهندسی برای تهیه طرح ترمینال كانـتینری در بندر شهید كلانـتری.

11 - همكاری كارشناسان ارشد دریابندر با سازمان بنادر و كشتیرانی در تهیه فصل 4 آئین‌نامه دریائی ایران در ارتباط با موج‌شكن و سایر سازه‌های حفاظت ساحلی.

12 - تدریس اعضاء كلیدی مشاور در كلاس مهندسی سواحل و بندری تشكیل شده توسط سازمان بنادر و كشتیرانی.

13 – تهیه طرح مقدماتی، طرح اجرایی و نظارت بر ساخت اسکله چند منظوره بندر شهید بهشتی چابهار.

14 – کنترل کیفیت و نظارت بر عملیات اجرایی حفاظت ساحل بندر تجاری امیر آباد.

ب ) معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه‌ها :

1 - طرح ترفیع و توسعه اسكله‌های بندر تجارتی انزلی.

2 - طرح اطاله موج‌شكن و توسعه اسكله‌ها و تأسیسات ساحلی بندر لنگه.

3 - طرح احیاء و بازسازی بندر گز در استان گلستان.

4 - انجام مطالعات و خدمات برای تهیه طرح جامع و احداث بندر تجاری امیرآباد در استان مازندران.

5 - انجام مطالعات و ارائه طرح توسعه حوضچه عملیاتی بندر لنگه.

6 - بررسی‌ها و مطالعات استحصال زمین از دریا برای حل مشكل تملك اراضی بندر امیرآباد.

7 - مطالعات و انجام خدمات مربوط به نزدیك سازی ساحل بندرعباس به جزیره هرمز با احداث یك جاده دریائـی.

8 - تهیه طرح های اضطراری بهره‌برداری از اسكله RO/RO بندرخزر (بخش تجاری بندرامیرآباد) ( اولین و تنها اسكله رو- رو راه آهن جهت ترانزیت با استفاده از كشتی‌های پارم [PAROM] حاوی واگن قطار).

9 - طرح و انجام مطالعات هیدرودینامیكی تأمین آرامش حوضچه بندر انزلی.

10 - انجام مطالعات و تهیه طرح تعریض دهانه بندرخزر (امیرآباد).

11 - انجام مطالعات و تهیه طرح شبكه داخلی راه آهن بندرخـزر.

12 - انجام مطالعات و تهیه طرح لایروبی حوضچه خارجی و داخلی بندرخـزر.

13 - طرح توسعه مرحله سوم بندرلنگه برای ترافیك 500 هزارنـفر مسافر و سه میلیون تن كالا( اولین و تنها موج‌شكن فراساحلی كشور ).

14 - مطالعات اختصاصی هیدرودینامیكی طرح تأمین آرامش كامل حوضچه بندرانزلی و اطاله موج شكن‌ها.

15 - مطالعات تخصصی اطاله Groin بندرلنگه شامل مدلسازی‌ها و شبـیه سازی‌های (Simulation) امواج.

16 - مطالعات تخصصی و مدلسازی‌های آب‌های زیرزمینی و Seepage و طرح زهكشی برای بندرامیرآباد.

ج) مركز تحقیقات و آموزش:

1 - تدوین فصل 16 آئین‌نامه بندری و سازه‌های دریائی ایران بنام اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر (PORT PLANNING).

2 - بازبـینی فصول آئین‌نامه فوق‌الذكر و اعمال اصلاحات.

3 - عضویت در كمیته‌های اجرائی و تخصصی تهیه آئین‌نامه بندری و سازه دریائی.

4 - عضویت در كمیته تلفیق بخش‌های 12 گانه آئین‌نامه فوق.

د) هیئت سه نـفری، مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار:

1 - ادامه مطالعات طرح جامع مجتمع بندرتجارتی چابهار و تهیه طرح‌های اجرائی پس از انـتـقال قرارداد مربوطه از سازمان بنادر.

2 - مطالعات و اجرای قطعات مخـتلف موج‌شكن اصلی بندر بزرگ چابهار ( بزرگترین موج‌شكن نوع پایدار دینامیكی در كشور).

3 - مطالعات توجیه فنی و اقتصادی اسكله‌های نصب سریـع بندر چابهار (اسكله‌های استراتژیك كشوردرزمان دفاع مقدس).

4 - كنـترل طرح پـیمان كلیدی IPCO MARINE و نـظارت براسكله‌های نصب سریـع (انتـقا لی از سازمان بنادر به هیئت سه نـفری).

5 - طرح احداث بندر شهید كلانـتری چابهار (انـتـقالی از سازمان بنادر به هیئت سه نـفری).

6 - طرح احداث تأسیسات ساحلی و زیربنائی بندرشهید بهشـتی چابهـار.

7 - طرح احداث پایگاه دریائی منطقه 3 دریائی چابهار (ایـران بندر).

8 - طرح احداث بندرمحلی كنارك و نـظارت برعملیات اجرائی.

9 - طرح شبكه‌های تأسیسات زیربنائی فلات پوزم شامل راه، شبكه آب، شبكه روشنائی و سوخت رسانی.

10 - مطا لعه و تأمین آب مشروب پایگاه دریائی چابهار از چاه‌های كهیر.

11 - مطالعه و تهیه طرح مقدماتی احداث DIKE برای استحصال زمین از دریا برای آماده سازی زمین جهت اجرای عملیات اسكله‌های جدید بندر شهید بهشتی چابهار.

12 - مطالعات اختصاصی هیدرودینامیكی و مرفولوژی برای بندرمحلی كنارك.

13 - طرح اجرائی اسكله چندمنـظوره كالای فله برای كشتی‌های بزرگ PANA MAX در بندر شهید بهشـتـی.

14 - طرح اجرائی سه پست اسكله‌های جدید مجتمع بندری چابهار از نوع كانـتینر، چندمنـظوره و RO/RO.

15 - مطالعات تخصصی و مدلسازی‌های رسوب گذاری و Siltation برای بندرمحلی كنارك.

ه -) اداره كل راه و ترابری استان بوشهر:

مطالعات تخصصی و تهیه طرح‌های اجرایی پل بزرگ دریایی اتصال جزیره شیف به خاك اصلی در استان بوشهر.

بازگشت به بالا