وزارت كشـــور

1 - طرح تـثبـیت ساحل رودخانه سفیدرود در رودبار.

2 - طرح احداث دیوارهای حفاظتی در مقابل رانش زمین مقابل باغ تحقیقاتی زیتون در رودبار.

3 - طرح جامع ترمینال‌های ورزش‌های آبی و تأسیسات توریستی در استان گیلان و طراحی یك واحد نمونه در مجاور هتل سپـید كنار.

4 - طرح جامع سالم سازی دریا و تعیـین نقاط ساحلی مناسب برای ورزش‌های آبی و پلاژها در سواحل استان مازندران و طراحی یك واحد نمونه در بابلسر.

5 - طرح جامع توسعه نوار ساحلی بندرعباس از گلشهر تا پشت شهر به طول 15 كیلومتر با عنایت به وضعیت اجتماعی و اقـتصادی منطقه.

6 - طرح احداث بنادر محلی در تیاب و ساحل مقابل شهر كلاهی .

7 - طرح كلان احداث بنادر كوچك محلی در سیزده نقطه ساحلی استان هرمزگان.

بازگشت به بالا