بندر صیادی تنگ جدید

کارفرما : IFC = شرکت شیلات ایران (Iranian Fisheries Company) محل پروژه: ایران، دریای عمان،…

زیر سازه فلرهای دریایی فاز 19

کارفرما : NIOC = شرکت ملی نفت ایران (National Iranian Oil Company) PPL = شرکت…

بندر صادراتی و خدماتی تمبک

کارفرما : NIOC = شرکت ملی نفت ایران (National Iranian Oil Company) PPL = شرکت…

بندر صیادی راس میدانی

کارفرما : IFC = شرکت شیلات ایران (Iranian Fisheries Company) محل پروژه: ایران، دریای عمان…

مجتمع بندری پارس شمالی

کارفرما : POGC = شرکت نفت و گاز پارس (Pars Oil & Gas Co.) محل…