بندر صیادی تنگ جدید

کارفرما : سازمان شیلات ایران = IFO(Iranian Fisheries Company)   محل پروژه: ایران، دریای عمان،…

زیر سازه فلرهای دریایی فاز 19

کارفرما:   شرکت ملی نفت ایران = NIOC (National Iranian Oil Company)  شرکت پتروپارس =…

بندر صادراتی و خدماتی تمبک

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران = NIOC (National Iranian Oil Company) شرکت پترو پارس…

بندر صیادی راس میدانی

کارفرما :  سازمان شیلات ایران = IFO(Iran Fisheries Organization) محل پروژه: ایران، دریای عمان -…

مجتمع بندری پارس شمالی

کارفرما :  شرکت نفت وگاز پارس = POGC(Pars Oil & Gas Company) محل پروژه: ایران،…