مطالعات مرحله اول، دوم و سوم بندر صیادی تنگ جدید

 

 

احداث بندر صيادي در مجاورت روستاي تنگ از دير باز از اهم نيازمنديهاي ساكنين اين منطقه ساحلي بوده است و‌ در راستاي سياست‌هاي بهره‌برداري بهينه از منابع غني آبزيان درياي عمان و توسعه بخش صيادي منطقه، انجام مطالعات و خدمات مهندسي در مورد تهيه طرح‌هاي مقدماتي (خدمات مرحله يك) و طرح هاي اجرايي (خدمات مرحله دو) براي بندر تنگ جديد در خارج از خور شامل موج شکن ها، اسکله ها و ساختمان ها بر عهده این مهندسین مشاور بوده است. در بخش دیگر قرارداد این مهندسین مشاور نظارت عالیه و نظارت کارگاهی مراحل ساخت بخش های مختلف بندر را عهده دار می باشد.

 

خواندن 1484 دفعه
بازگشت به بالا