زیر سازه فلرهای دریایی فاز 19

شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 15:03

کارفرما:

  شرکت ملی نفت ایران = NIOC (National Iranian Oil Company)

 شرکت پتروپارس = PPL (PetroPars Limited)

 

محل پروژه:

ایران، خلیج فارس، استان بوشهر، منطقه تمبک، (مجاور فازهای 11و13)

2761 N , 52.16 E

 

اقدامات انجام شده توسط مهندسین مشاور دریا بندر:

•   مطالعات طرح مفهومی و مقدماتی (Conceptual Design Studies)

•   مطالعات و طراحی مرحله اول ( Basic Design Studies)

•   طراحی و آماده سازی نقشه های اجرایی (Detailed Design Preparation)

خواندن 5320 دفعه
بازگشت به بالا