بندر صادراتی و خدماتی تمبک

شنبه, 10 تیر 1396 ساعت 15:01

کارفرما :

شرکت ملی نفت ایران = NIOC (National Iranian Oil Company)

شرکت پترو پارس = PPL (PetroPars Limited)

 

محل پروژه:

ایران، خلیج فارس، عسلویه، تمبک

27.73 N , 52.15 E

 

اقدامات انجام شده توسط مهندسین مشاور دریا بندر:

•   مطالعات اولیه و مکان یابی پروژه (Site Selection & Surveys)

•   مطالعات طرح جامع ( Masterplan Studies)

•   مطالعات طرح مفهومی و مقدماتی (Conceptual Design Studies)

•   مطالعات و طراحی مرحله اول ( Basic Design Studies)

•   مشاوره مدیریت در طراحی و آماده سازی نقشه های اجرایی ( Management Consultant in Detailed Designs Preparation)

•   نظارت و مدیریت عملیات اجرایی (Construction Supervision & Management)

خواندن 7419 دفعه
بازگشت به بالا