توسعه فعالیت های بخش ملی انجمن پیانک ایران در کمسیون دریایی-پیانک

    مهندسان مشاور اقدام به ترجمه گزارشات ذیل نموده است:  1) ترجمه گزارش (134…

مطالعات مرحله اول، دوم و سوم بندر صیادی تنگ جدید

    احداث بندر صيادي در مجاورت روستاي تنگ از دير باز از اهم نيازمنديهاي…

انجام مطالعات مفهومی و امکان سنجی و براورد هزینه راه اندازی بخش اسکله عمومی و…

    در این پروژه، این مهندسین مشاور مطالعات مفهومی، امکان سنجی، برآورد هزینه های…

پروژه مشاوره مهندسی جهت بررسی راهکارهای عملکرد بهبود سیستم خنک سازی فازهای 2 و 3…

    در این پروژه، این مهندسین مشاور به بررسی و مقایسه خطوط سیستم خنک…

پروژه خدمات مشاوره انجام خدمات کنترل طرح جامع و مرور طراحی پایه و تفصیلی بندر…

    در این پروژه، این مهندسین مشاور بعنوان مشاور شرکت نفت و گاز پارس…