موقعیت‌های شغلی دوره‌ای:

این قسمت شامل موقعیت‌های شغلی است که به صورت متناوب و در دوره‌های زمانی مختلف حسب پروژه‌های مختلف مورد نیاز این مهندسان مشاور می باشد: 

- مهندس عمران جهت نظارت بر پروژه‌های بندری در شمال و جنوب کشور؛

- مهندس نقشه‌برداری جهت کار در پروژه‌های بندری شمال و جنوب کشور؛

- کارمند اداری مسلط به تایپ و نرم افزارهای آفیس، آشنا با زبان انگلیسی؛ و

- حسابدار مسلط به نرم افزارهای روز حسابداری.

 

موقعیت‌های شغلی کنونی:

این قسمت شامل آخرین آگهی دعوت به همکاری این شرکت (که هنوز مهلت آن به پایان نرسیده ) می باشد:

- کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه با حداقل۷ سال سابقه فعالیت در پروژه های نفت و گاز و مسلط به نرم افزارهای مرتبط جهت فعالیت در دفتر مرکزی تهران;

- مهندس عمران جهت فعالیت در سمت سرپرست دستگاه نظارت با حداقل۱۵ سال سابقه مدیریتی جهت نظارت بر عملیات اجرایی سازه های دریایی ساختمان و محوطه;

 

 

در صورت تمایل به همکاری با شرکت به قسمت ارسال رزومه مراجعه نمائید.