حضور مدیران و اساتید PARI ژاپن در مهندسین مشاور دریا بندر

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 ساعت 11:42

 خرداد ماه 1396

 

           ·       Prof.  Eiji Kohama

Dr-Eiji Kohama copy

           ·       Prof. Kenichiro Shimosako

Dr-Kenichiro Shimosako

           ·       Prof. Toru Yamaji

dr-Totu Yamaji

حضور مدیران و اساتید PARI  ژاپن در مهندسین مشاور دریا بندر برای یک دوره یک هفته ای به همراه بازدید از بنادر پتروشیمی پارس در عسلویه و خدماتی صادراتی تمبک

خواندن 3933 دفعه
بازگشت به بالا