انتشار خبر "انتخاب آقای دکتر بابک بنی جمالی به عنوان نائب رئیس کمیسیون مهندسی انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی (PIANC) "در ماهنامه "کشاورزی و صنعت"، شماره 217 در تیر ماه 1399

شنبه, 19 مهر 1399 ساعت 10:58

انتشار خبر"انتخاب آقای دکتر بابک بنی جمالی به عنوان نائب رئیس کمیسیون مهندسی انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی(PIANC) "در ماهنامه"کشاورزی و صنعت"، شماره 217 در تیر ماه1399

خواندن 299 دفعه
بازگشت به بالا