دعوتنامه مورخ 10 تیر ماه 1399 (30 ژوئن 2020) مدیر عامل فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (FIDIC) جهت پذیرش یک کرسی در کمیته توسعه پایدار FIDIC از جناب آقای دکتر بابک بنی جمالی

دوشنبه, 13 مرداد 1399 ساعت 17:17

دعوتنامه مورخ 10 تیر ماه 1399 (30 ژوئن 2020) مدیر عامل فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (FIDIC) جهت پذیرش یک کرسی در کمیته توسعه پایدار FIDIC از جناب آقای دکتر بابک بنی جمالی

خواندن 522 دفعه
بازگشت به بالا