گواهینامه صادره از فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (FIDIC) و کسب یک کرسی در کمیته توسعه پایدار FIDIC توسط جناب آقای دکتر بابک بنی جمالی

دوشنبه, 13 مرداد 1399 ساعت 17:04

گواهینامه صادره از فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (FIDIC) و کسب یک کرسی در کمیته توسعه پایدار FIDIC توسط جناب آقای دکتر بابک بنی جمالی

خواندن 612 دفعه
بازگشت به بالا