بابک بنی جمالی،به عنوان نایب رئیس کمیسیون مهندس دریایی انجمن جهانی زیر ساخت های حمل و نقل آبی * پیانک * انتخاب شد .

دوشنبه, 03 تیر 1398 ساعت 10:39

خواندن 1212 دفعه
بازگشت به بالا